mandag 14. januar 2013

Sogn skal selja stavkyrkjene!

 


– Spennende er det å få det nasjonale arbeidet med å markedsføre stavkirkene her i fylket og nabofylket
Det er vi stolte av, sier Jon E. Tamnes, daglig leder i Fortidsminneforeningen avdeling Sogn og Fjordane.
Sogn Avis skriv at Tanna Gjeraker, dagleg leiar ved Borgundsenteret og Tamnes skal ha ansvaret for forretningsutviklinga, gjennom formidling og markedsføring skal økonomien til kyrkjene betrast. Prosjektet skal gå over tre år.
– Riksantikvaren må sjå svært positivt på tiltaket. Vi søkte om tilskot og har fått 300 000 kroner til arbeidet med å utvikle nettsider og bookingsystem, seier Tamnes til lokalavisen.

Fortidsminneforeningen avdeling Sogn og Fjordane og hovudstyret i foreininga skal ha ansvaret for å følgja opp det nye prosjektet - eit nasjonalt arbeid med å markedsføre stavkyrkjene i fylket og nabofylka.
Foto Sigrid Svartefoss

Artikkelen til Sogn avis på verdsveven.

- og dagens avis med skanna framside + side 10 & 11


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar