onsdag 9. januar 2013

Amtstova på Leikanger - funn i veggen første dag

Naturlegvis var det spanande funn allereie første dag i rivinga av Amtstova på Leikanger - Skrivarstova på Nybø.
Eit særs viktig bygg i Amtsoga - Fylkeshistoria vert flytta nokre meter lenger ned i bakken grunna utviding av Fylkesveg 55.

Lenkje til Sogn avis sin artikkel på verdsveven - kortversjonen.

Amtmannen for Nordre Bergenhus Amt Johan Collett Falsen flytta frå Lærdal til Leikanger 1863,
og fylkesmannsgard i Sogn og Fjordane fylke frå 1919.
Nrk SFj Fylkesleksikon om Fylkesmannsgarden

Scanna utgåve av Sogn avis:


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar