fredag 18. januar 2013

Hopperstad - har tømmerstokk frå 1131-1132!

På Sogn avis si verdsvevside er Generalsekretær Eli-Sofie Thorne i Fortidsminneforeninga varsam med kommentar, det kan vere snakk om gjenbruk av ein stokk.
"– Me kan få to like gamle stavkyrkjer og det ville vera fantastisk, at arven vår i tre har røter som strekkjer seg så langt tilbake i historia. Her snakkar me om eit 100-år etter kristninga av Noreg og det gir tinga ein dimensjon, seier Eli-Sofie Thorne."

I september 2011 tok Terje Thun boreprøver på Hopperstad stavkyrkje i Vik.
Stokken vart hoggen vinteren 1131-32.
Hopperstad kan ha hatt same byggjefase som noverande Urnes.
Nordveggen på Urnes er gjenbruk frå ei tidlegare kyrkje som stod på staden, det kan gjelde for Hopperstad også.

Verdsvevartikkelen i Sogn avis - Utfordrar landets eldste
 
Scanna 1. 16.&17.side av Sogn avis 17.01.2013Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar