tirsdag 8. januar 2013

Riksantikvaren opphevar freding av Bakke-Maristova

Riksantikvaren har oppheva fredinga av den truleg meir enn 300 år gamle Bakke-Maristova i Brattegjerdet på Lærdalsøyri.

Bakke-Maristova vart freda 1.februar 1923 - stova er definert til å vere innanfor buffersona til verneområdet på Lærdalsøyri.
Riksantikvaren har hatt ein fredningsgjennomgang av bygningar - ifølge tilstandsrapporten er minst 80% av tømmerkonstruksjonen sterkt angripen av husbukk.


Lenkja til artikkelen i Sogn avis

Lenkja til Kulturminnesøk om Bakke-Maristova

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar