mandag 28. januar 2013

Lindstrømbui klar til 1814-jubileet?

Stendig finn vi meldingar frå Sogn.
Gjer vel -  send oss lenkjer eller kopiar av aviser eller saker til offentleg handsaming, bilete og/eller historier av bygg og saker elles i fylket!

Her er lenkja til Artikkelen i Sogn avis om Lindstrømbui på Løyntnantsbrygga som er tenkt vere ein del av uthusprosjektet i Lærdal.
Lenkja til Sogn avis om orienteringa Riksantikvaren fekk om uthusprosjektet i november 2012. Naustet i artikkelen er Lindstrømnaustet som er eit av bygga som rammar inn Kvammegården på Lærdalsøyri.

Kulturetaten i Lærdal ser føre seg Løytnantsbryggja som ein viktig arena både i samband med grunnlovsjubileet i 2014 og for 150-årsjubileet for Statens vegvesen. Difor burde det området vera opprusta på det tidspunktet, sa Kåre Hovland.
Orienteringa i formannskapet var for å få ei politisk oppankring av uthusprosjektet. Det er so langt ikkje sett av investeringsmidlar til dette prosjektet i dei kommunale budsjetta.
Men kulturkonsulent Ine Nyseth meinte at både næringsfondet og omstillingsmidlar burde vera finansieringskjelder til eit spleiselag for prosjektet.
 
Lenkje til orienteringa for Formannskapet 22.01.2013 - trykk på saka er under Formannskapet veke 4!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar