onsdag 10. april 2013

Vik og Luster endrar brannberedskapen frå 1.maiEigedomssjef Eli-Sofie Thorne fortel at Fortidsminneforeninga ikkje kjende til kutta i brannberedskapen før NRK ringde og fortalde om dette.

I denne artikkelen i Nrk Sogn og Fjordane fortel ordførar i Vik og brannsjef i Sogn brann og redning, Johnny Skjerping kvifor det ikkje er naturleg å varsle eigarar av kulturminne.

Etter møte i dag, 15. april har Nrk denne meldinga Vik utset ny brannordning.
- og møtet er referert slik i Sogn avis: Set ny ordning på vent.
Foto Nrk/Fortidsminneforeninga
 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar