lørdag 13. april 2013

Tildelte stønadsmidlar frå Riksantikvaren


Sogn avis sin artikkel frå fortel om dei ulike prosjekta i fylket som har fått tilskot.

Futegarden Askelund, Balestrand 340.000
Lindstrømnaustet, Lærdal 750.00
Yris hotel, Eid 200.00
Sveen gard hovudhuset, Gaular 300.000
Tingvoll, Stryn 325.000
Bispestova i Lavik, Høyanger 895.000
Bensentunet, Jølster 60.000
Synneva Eris hus, Lærdal 50.000
Kaupanger hovedgård brannkjellaren 30.000
og restaureringsleiar freda bygg 250.000
Hagevik tønnefabrikk, Vågsøy 100.000
Handels og gjestgjevarstaden Vågsberget 200.000
Svanøy, hovedhuset 30.000
og restaureringsleiar freda bygg 120.000
Dette er tala frå Sogn avis

Her finn du den skanna artikkelen:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar