tirsdag 9. april 2013

Vi utvidar Grindabloggen med nye sider - vil du bidra?

På høgresida i linja ovanfor er det nye sideoverskrifter:

Prosjekthistorier , Publiserte artiklar og Informasjon og referat - møter og arrangement

Vi ber alle om å bidra og å gjere oss merksame på artiklar som kan nyttast!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar