mandag 8. april 2013

Eit godt årsmøte i Vik i Sogn 7.april

Fylkesavdelingsstyret - attval på dei som var på val, elles ny styremedlem Ottar Wiik

Styret 2013:
Frå v. :Ove Losnegård leiar, Torkjell Djupedal, Trude Knutzen Knagenhjelm
og Stig A. Nordrumshagen.
(Ottar Wiik var sjuk)
varamedlemmer til styret er Asbjørn Tyssen, Anne Marie Flateby og Edvard Faleide.

Lokallagsleiarane
Lasse Sælthun - Indre Sogn og Åshild Kjelstad Seljesæter -Ytre Sogn og Sunnfjord

Møtelyden vert ynskte velkomne ved talkummølla i Framfjorden.

Gunnar Lee gav møtelyden god innsikt i historia og produksjonsmetodane!
 Inne i mølla

 Ingebjørg Skjerven, eigar av Smia, gav møtelyden god innsikt i historia og framtidsvyane!
 
Vi takkar Kari Wiken&co for godt arbeid med årsmøtearrangementet i Borgstova på Viksøyri!
 
Vi imøteser fleire betre bilete!
Vi kjem attende med årsmelding og arbeidsplan.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar