onsdag 5. mars 2014

Viktig kulturminnedebatt og årsmøte Fortidsminneforeninge Indre Sogn lokallag i kveld!

 
Årsmøtet for Indre Sogn lokallag vert helde onsdag 5.mars klokka 18.00
på De Heibergske Samlinger Sogn Folkemuseum, Kaupanger.
Programmet for årsmøtet:
Vanlege årsmøtesaker og
Arbeidsplan for 2014 - kom med innspel.

De Heibergske Samlingar og Fortidsminneforeninga i Sogn og Fjordane set kulturminnevern på dagsorden på ein debattkveld onsdag 5.mars klokka 19.00.

Ein viktig debatt kring kor ulikt me ser på verdien av kulturminna våre.

Innleiarar ordførarane Jarle Aarvoll i Sogndal og Jan Geir Solheim i Lærdal, fylkesdirektør for kultur Ingebjørg Erikstad og Trude Knutzen Knagenhjelm, leiar av antikvarisk utval i Fortidsminneforeininga i Sogn og Fjordane.
Det vil bli paneldebatt, der alle interesserte i salen også får høve til å delta.
Verdsvevsida til Dei Heibergske med meir info!
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar