tirsdag 18. februar 2014

Årsmøte for Ytre Sogn og Sunnfjord lokallag

Torsdag 27.februar 2014 kl 19.00
Møtestad: Sunnfjord Næringsutvikling sine lokale i Førde rådhus, Hafstadvegen 42.

Alle medlemmer i Ytre Sogn, Sunnfjord og Nordfjord er kalla inn til årsmøtet.

Vi startar med ei omvisning i det nye Førde rådhus.
Årsmøtet skal handsame desse sakene:
  1. Val av møteleiar
  2. Årsmelding for 2013
  3. Rekneskap for 2013
  4. Val av eitt styremedlem for 2 år.
  5. Val av 2 varamedlemer for eitt år.
  6. Val av valnemnd: 1 person er på val og eitt varamedlem.
  7. Val av revisor.
  8. Val av 8 utsendingar til årsmøtet i Sogn og Fjordane avdeling
  9. Arbeidsplan 2014
Etter årsmøtsakene vil Ove Losnegård orientere om status for planane om Jensbua bygningsvernsenter.
 
Velkomen!

Førde/Kaupanger, 14.02.2014
 Åshild Kjelstad Seljesæter
-leiar-

Jon E Tamnes
-skrivar-

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar