tirsdag 11. desember 2012

Tidlegare rådmann leiar Indre Sogn lokallag av Fortidsminneforeninga

Den tidlegare rådmannen i Lærdal kommune, Lasse Sælthun, vart samrøystes vart valt til fyrste leiar av det nyskipa lokallaget under Sogn og Fjordane avdeling. Med seg i styret får han Jarle Sandvik, Aurland, Bente O Opsvik, Lærdal og Beat Friedrich, Solvorn, og Christen Knagenhjelm, Kaupanger, som varafolk. Det nye lokallaget femnar dei åtte kommunane Vik, Aurland, Lærdal, Årdal, Luster, Sogndal, Leikanger og Balestand. Fortidsminneforeninga vil nytte organisasjonsendringa, som no pågår over heile landet, til å styrke det lokale engasjementet for bygningsvern.


Pressemeldinga frå Fortidsminneforeninga Sogn og Fjordane avdeling

Mvh
Jon E Tamnes
Dagleg leiar/Manager
Fortidsminneforeninga Sogn og Fjordane avdeling
Vestreim
N-6854 Kaupanger
Telefon: +47  57 67 88 40
Mobil: +47  913 57 449
www.stavechurch.com     www.fortidsminneforeningen.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar