fredag 14. desember 2012

Gledeleg aktivitet på Aurlandsvangen - Larsenhuset og Skjerdalsjøbui

Kva vil ein med gamle hus, - er riving for å opne siktlinja mot fjorden ein akseptabel grunn?
Mobilisering for Larsenhuset - 2 artiklar frå bladet Aurlendingen


Biletet er lånt frå Aurlendingen Nr 11 - 2012 - viser dugnadsgjengen som gjorde Larsen-huset klar som desemberopen-kafe.

I går på Lucia-dagen var lussekattane og den varme sjokoladen med krem - heilt nydelege!
Marianne Holme har i fleire år hatt ynskje om å bruke Larsen-huset til kafe og utsalsstad for varer. Larsen-huset eit kommunalt eigd hus.

I nabobygget Skjerdalsjøbui har Merete Rein opna glasverkstad og butikk - der er eigarskapen knytt til Spar Aurland v.Skjerdal.

Saksdokumentet til Aurland kommunestyre 13.12.2012
Kjem attende med vedtaket

Artiklane frå Aurlendingen 11/2012:
Framtida til Larsenhuset skal avgjerast
- artikkelen i Aurlendingen i førekant av kommunestyrehandsaminga 13.desember
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar