onsdag 1. oktober 2014

Viken-huset - kommunestyrevedtaket og ulike medieomtalar.


Godt å få saka ut av verda seier Arve Dvergsdal som organiserte rivingsarbeidet i regi av Jølster brannvern - frå Firda Tidend

Så vart Vikenhuset rive - Nrk Heidi Lise Bakke

No byrjar rivinga  Firda

Handsaming i Kommunestyret 30.09.2014

Ordførar orienterte om saka.

Kommunestyret må først røyste over om Jølster kommune skal realitetshandame framlegget
frå SV om å reise saka på nytt i kommunestyret.

Ragnhild Sæle AP framlegg: Kommunestyret må røyste over om saka skal realitetshandamast

Det vart først røysting over følgjande framlegg:
Jølster kommune skal realitetshandsame framlegget frå SV om å reise saka på nytt i
kommunestyret, vedlegg til sak 062/14.

Framlegg om å realitetshandsame framlegget frå SV fall med 22 mot 3 røyster


KST-062/14 Vedtak:

Jølster kommunestyre reiser ikkje saka på nytt. Vedtak UPU-sak 024/14 og FSK-sak 33/14 er endeleg.


Firda Tidend om resultatet av Kommunestyret ui Jøster kommune:

Firda Tidend om at Vikenhusets vener ber Riksantikvaren om midlertidig freding.

Firda om brevet til Riksantikvaren

Nrk Sogn og Fjordane melding Fylkesnytt kl. 15.05

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar