mandag 1. september 2014

Sak til kommunestyret i Jølster om Midttunet og Vikenhuset



"Om planane som er skisserte er realistiske, vil fortidsminneforeininga sitt engasjement i Jølster vere ein unik ressurs, og vere med på å bygge opp under eit fagmiljø Jølster kommune har stort behov for. Forslaget om å setje i stand både Vikenhuset og Midttunet er ei mogelegheit Jølster kommune ikkje bør takke nei til før vi har fått ei betre utdjuping av innhaldet og realismen i Fortidsminneføreininga sine planar."
Jølster SV ber om at saka om Vikenhuset vert teken opp i kommunestyret på neste ordinære møte.
 
Brevet til Jølster kommune frå Jølster SV

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar