mandag 3. juni 2013

Menypunktet - Prosjekthistorier er sett i gang!

Lenkje direkte til prosjekthistorier 


Prosjekt Opplevelseslandskap - Kaupanger Hovedgård
Trude og Kristoffer Knagenhjelm
Frå før er menypunktet Publiserte artiklar  teke i bruk

Der ingen skulle tru at insekt skulle bu...
Artikkelen til restaureringsleiar ved kulturavdelinga i Sogn og Fjordane Stig A. Nordrumshaugen som vart publisert i Kulturbloggen - sfj.kulturnett.no 18.april 2013.

Claus S. R. Lindstrøm (1930-2013)
Minneordet er skrive av Hallvard Trohaug arkitekt mnal, publisert i Helg&Kvardag 2-2013.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar