lørdag 18. mars 2017

Årsmøte i Fjærland søndag 26.mars 2017Velkomen til årsmøte søndag 26.3.2017Oppmøte ved Fjærland Fjordstue Hotell. Herifrå startar vandringa med Laura Kvamme. Ho vil orientere oss om suksessen Bokbyen og vise oss omkring i Mundal sentrum.

Deretter går me attende til Fjærland Fjordstue Hotell for lunsj og årsmøte.


Frå bygningsmiljøet i Mundal sentrum ein vinterdag i mars
(Foto: Jon E Tamnes)


Velkomen til årsmøte på Fjærland Fjordstue Hotell, Fjærland, søndag 26. mars 2017

                                               
12.00 Frammøte ved Fjærland Fjordstue Hotell, vandring v/Laura Kvamme, med  orientering om suksessen Bokbyen og omvisning i Mundal sentrum

13.00 Fjærland Fjordstue Hotell, lunsj
14.00 Årsmøtet
15.30 Heimreise

Grunna bestilling av mat, så ber me om at medlemene som vil delta på årsmøtet gjev beskjed om det til kontoret seinast i løpet av torsdag 23. mars: 

Tlf 57678840, sms 916 39 648 eller epost: sognogfjordane@fortidsminneforeningen.no


(FMF betaler lunsjen for medlemmene som deltek på årsmøtet)
Årsmøte på Fjærland Fjordstue Hotell, Fjærland, søndag 26. mars 2017 kl 14.00
Sakliste
11.     Velkomen v/styreleiar Lasse Sælthun
22.     Godkjenning av innkalling
33.     Godkjenning av saklista
44.     Val av ordstyrar, referent og to til å skrive under protokollen
55.     Godkjenning av evt. fullmakter frå dei valde delegatane frå lokallaga
66.     Rekneskap 2016
77.     Årsmelding 2016
88.     Innspel til arbeidsprogram 2017
99.     Kort orientering om budsjett 2017
110.  Fordeling av medlemskontingent til våre to lokallag
111.  Val (styre, styreleiar, valnemnd) (Dei 16 valde utsendingane frå lokallaga er dei som har røysterett på årsmøtet)
112.  Representantskapsmøtet i Tromsø 2017 (val av tre utsendingar + ein vara)
113.  Avslutning

Kaupanger, 18.03.2017

Lasse Sælthun                                                             Jon E Tamnes
Styreleiar                                                                     dagleg leiar                                                         
·····
Følg oss på Facebook:
Bli medlem i gruppa Fortidsminneforeninga Sogn og Fjordane

Aller sist ei påminning til alle medlemmer om å oppdatere kontaktinformasjonen sin, gjennom å sende epostadressa si til:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar