tirsdag 3. mars 2015

Trude Knutzen Knagenhjelm - ny styreleiar i Indre Sogn lokallag.


Trude K. Knagenhjelm                                                        (foto privat)
   
Årsmøtet i Indre Sogn lokallag valde samrøystes Trude Knutzen Knagenhjelm, Kaupanger, som ny styreleiar etter Lasse Sælthun. Med seg i det nye styret får ho Malén Røysum frå Leikanger og Siv Kjersti Schmidt frå Marifjøra. Varafolk er Beat Friedrich, Solvorn, og Ottar Wiik, Vik.
Trude er arkeolog med hovudfag frå Universitetet i Bergen (2004). Ho arbeider no for landbruksavdelinga hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og har m.a. ansvar for kulturlandskap og miljø. Dei siste åra har ho hatt sine arbeidsområde innan regionale- og lokale utviklingsprosjekt, strategiarbeid og forvaltningsplanlegging for kulturminne-, verdsarv- og naturområde. I tillegg til arbeidet hos Fylkesmannen driv ho bedrifta Knaken i lag med mannen, Christoffer Knagenhjelm.
Som utsendingar med røysterett på fylkesårsmøtet i Sogn og Fjordane avdeling av Fortidsminneforeninga valde årsmøtet i lokallaget følgjande åtte: Trude K. Knagenhjelm, Malen Røysum, Siv Kjersti Schmidt, Beat Friedrich, Ottar Wiik, Lasse Sælthun, Hallvard Trohaug, Jarle Sandvik. Som varadelegatar vart Bente O Opsvik og Arne Jon Barlinn valt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar