torsdag 31. juli 2014

Bevaring vs. Skaparkraft - i verdas vakraste ramme

Bevaring:
"Fortidsminneforeningenønskjer å setje i stand Midttunet. Men berre dersom Jølster kommune ikkje riv Vikenhuset på Skei.
– Vi ser at Jølster kommune har mange kulturminne som treng vern og vedlikehald, og ønskjer å hjelpe kommunen med å skaffe pengar til sikring av bygningane, og å hjelpe med råd og ressursar for å setje i stand det unike Midttunet, og om naudsynt òg overta eigarskapen av det, seier styreleiar i Fortidsminneforeningen, Leif Kahrs Jæger, til Firda."

Skaparkraft:
"– Kvifor vil kommunen rive Vikenhuset?
­– Det er fleire grunnar. Kommunen har ikkje bruk for huset, og ikkje har vi fått andre til å kjøpe det. Til ei viss grad hindrar det òg universell tilkomst til kommunehuset.
– Har Jølster kommune råd til å takke nei til tilbodet frå Fortidsminneforeninga om hjelp til Midttunet?
– Å drive politikk handlar om å prioritere, og vern av bygningar er diverre ikkje det vi kan prioritere høgst, avsluttar Klakegg."
 
Artikkelen desse sitata er henta frå er frå denne verdsvevartikkelen:
"Tilbyr hestehandel - Firda 24.7.2014

Det er denne artikkelen Wenche Steinsvik viser til i sitt innlegg i Synspunkt i avisa.
"Vikenhuset og Jølster kommune"

Jølster kommune sin slogan :Skaparkraft - i verdas vakraste ramme.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar