mandag 28. april 2014

Årsmøte Fortidsminneforeninga Sogn og Fjordane avd.

 
Velkomen til årsmøte i Bedehuset, Lærdalsøyri, søndag 4.mai 2014.
- meir om Bedehuset nederst i artikkelen.

10.50 Frammøte på Bedehuset på Lærdalsøyri (parkering rett bak Coop Prix)

11.00 Orientering om storbrannen v/ordførar Jan Geir Solheim og lokallagsleiar Lasse Sælthun, med påfølgjande spasertur til Losjehustomta og dei brannråka delane av Lærdalsøyri.

12.00 Lønsj på Bedehuset

13.30 Årsmøtet

15.00 Omvisning i Gamle Lærdalsøyri, med kaffi på Sanden pensjonat

16.00 Heimreise

Grunna bestilling av mat, så ber me om at medlemene som vil delta på årsmøtet gjev beskjed om det til kontoret seinast i løpet av onsdag 30.april:
 
Tlf 57678840, SMS 91639648 eller epost:
 
FMF betalar lunsjen for medlemene som deltek på årsmøtet.
 
Årsmøte i Bedehuset, Lærdalsøyri, søndag 4.mai 2014 kl 13.30

1.  Velkommen v/styreleiar Ove Losnegård
2.  Godkjenning av innkalling
3.  Godkjenning av saklista
4.  Val av ordstyrar, referent og to til å skrive under protokollen
5.  Godkjenning av evt. fullmakter frå dei valde delegatane frå lokallaga
6.  Årsmelding 2013
7.  Rekneskap 2013
8.  Arbeidsprogram 2014
9.  Kort orientering om budsjett 2014
10. Fordeling av medlemskontingent til våre to lokallag
11. Val (styre, styreleiar, valnemnd, revisor)
12. Representantskapsmøtet i Bodø 2014 (val av tre utsendingar)
13. Val av to personar til arrangementskomiteen for representantskapsmøtet i Lærdal 2015
14. Avslutning

Bedehuset er ikkje lenger i bruk som bedehus, adressa er Øyragata 45. (bak Coop Prix)
Det vart seld i 2009, og vert no nytta som møte- og selskapslokale knytt til Lærdal Ferie- og Fritidspark.
 
Bedehusa på Lærdalsøyri - Hermund Kleppa 2007 - Fylkesarkivet Sogn og Fjordane
Lag og organisasjonar i Lærdal - Fylkesleksikon NRK Sogn og Fjordane
Ein verdsvevartikkel frå Sogn jord- og hagebruksskule Ressurssenter der Bedehuset er i bruk som møtelokale.
 
Sanden pensjonat, adressa er Øyragata 9.

Illustrasjonsbiletet er teke av Magnhild Aspevik.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar