mandag 25. februar 2013

Fagerheimvillaen - ein ressurs for Nordisk Kunstnarsenter Dalsåsen

I Firda i dag er det ein artikkel om villaen etter Thora og Oddleif Fagerheim.
Dei gav eigedomen sin Dalsåsen på 1970-talet til Nordisk Råd med ynskje om at det skulle byggast ein nordisk folkehøgskule på eigedomen, men i staden kom Nordisk Kunstnarsenter, opna i 1998.


Rådgjevar Arlen Synnøve Bidne hjå Fylkeskonservatoren i Sogn og Fjordane seier i artikkelen at villaen er eit kulturminne av regional verdi og håpar at nødvendige tiltak kan prioriterast slik at villaen igjen vert ein ressurs for Nordisk Kunstnarsenter Dalsåsen.Ordførar Arve Helle i Fjaler kommune,  seier seg derimot nøydd til å ta opp kampen mot Kulturdepartementet for at villaen vert riven.

Meir om Oddleif Fagerheim på Nrk Sogn og Fjordane sitt Fylkesleksikon
- og på same stad om Nordisk kunstnarsenter.
NKD si verdsvevside

- og her er ei scanna utgåve av artikkelen i Firda - den kan forstørrast - slik at den er meir leseleg - men no også i opprinneleg storleik!


1 kommentar:

  1. Rart med desse ordførarane som veit så mykje meir om kulturvern enn fagmyndigheitene.

    SvarSlett